Volgende / Next
Ziekendragerspost in een loopgraaf /
Ambulance post in a trench

( Artist: Gilbert Rogers )