Picture: Abadan olie raffinaderij

Abadan werd de grootste oliefabriek ter wereld

De Anglo-Persian Oil Company werd in 1909 opgericht om een olie concessie over te nemen die de Iraanse regering in 1901 had verleend aan de Engels/Australische miljonair William Knox D'Arcy. De eerste succesvolle oliebronnen werden geslagen bij Masjed Soleyman, en de ruwe olie werd door een pijplijn naar een raffinaderij gepompt in Abadan. Vandaar werd de eerste olie verscheept in maart 1912.
Op het eiland werden nog meer raffinaderijen gebouwd en in 1938 vormde Abadan het grooste oliebedrijf ter wereld.