Donald Rumsfeld schudt Saddam Hussein de hand

Donald Rumsfeld ontmoet Saddam Hussein

Een van de documenten die openbaar zijn gemaakt betreft een telegram van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarin verslag wordt gedaan van het gesprek dat Donald Rumsfeld en Saddam Hussein hadden op 20 december 1983.
Hoewel Rumsfeld tijdens een CNN interview op 21 september 2002 zei, "Tijdens mijn bezoek heb ik Saddam Hussein gewaarschuwd tegen het gebruik van chemische wapens en heb ik veel andere zaken besproken", toont het document aan dat chemische wapens in het geheel niet ter sprake zijn gebracht.

(Klik om naar het Amerikaanse National Security Archive te gaan)
De omhelzing van Saddam Hussein

Het National Security Archive van de George Washington University heeft in februari 2003 documenten openbaar gemaakt, waarin details staan hoe de Verenigde Staten in de jaren tachtig Saddam Hussein omhelsden. Dat gebeurde onder meer door het herstellen van de diplomatieke relaties die sinds 1967 op een laag pitje hadden gestaan.

De documenten tonen aan dat in deze periode van hernieuwde Amerikaanse steun voor Irak, Saddam Hussein Iran binnenviel, nucleaire lange-afstandsraketten aspiraties had, terroristen in Bagdad huisvestte, de mensenrechten van zijn volk schond, in het bezit was van chemische wapens en deze ook gebruikte tegen het Iraanse leger en tegen Koerden in zijn eigen land.

Het Amerikaanse antwoord hierop was om de banden aan te halen, inlichtingen en hulp te verschaffen om er zeker van te zijn dat Irak niet door Iran verslagen zou worden, en het zenden van een afgezant op hoog niveau, Donald Rumsfeld, om Saddam de hand te schudden (op 20 december 1983).

De openbaar gemaakte documenten betreffen onder meer de opdrachten en de verslagen van de twee reizen die Rumsfeld naar Bagdad maakte, en besluiten die getekend zijn door president Reagan die de Amerikaanse prioriteiten voor de regio vaststellen: het zekerstellen van Amerikaanse toegang tot de olievelden, het vergroten van mogelijkheden om militaire kracht in het gebied te gebruiken, en het beschermen van lokale bondgenoten tegen externe en interne dreigingen.