Clicking on this blue square gives you correct entrance into The Heritage of the Great War - to the FrontpageDE ERFENIS VAN DE GROOTE OORLOGClicking on this blue square gives you correct entrance into The Heritage of the Great War - to the Frontpage
Clicking on this blue line gives you correct entrance into The Heritage of the Great War - to the Frontpage

Veiligheid voorop in ontmantelingsfabriek Houthulst

Vernietiging gifgas België zeer traag

Door Rob Ruggenberg

Het vernietigen van de gigantische voorraad gifgasgranaten in het bos Houthulst gaat zeer lang duren.

De nieuwe ontmantelings fabriek die vanaf 1999 in gebruik is, is bij lange na niet opgewassen tegen de immense taak.

Sinds de nieuwe fabriek, gelegen in het bos Houthulst in gebruik is konden de ontmijners gemiddeld niet meer dan twintig gasgranaten per dag onschadelijk maken. Dat is een gevolg van de werkwijze die noodgedwongen voorzichtig en daardoor langzaam moet zijn.

En omdat de fabriek vaak moet worden ontsmet, kan zij hooguit 180 dagen per jaar in bedrijf kunnen zijn, heeft het Belgische ministerie van defensie meegedeeld.

De voorraad gifgas-granaten, die in Houthulst ligt opgeslagen, is inmiddels gegroeid tot meer dan twintigduizend projectielen, meer dan 250.000 kilo. Elk jaar komen daar 1.000 tot 1.400 gasgranaten bij, die nog altijd bij het ploegen en andere werkzaamheden in West-Vlaanderen uit de grond komen.

Duitse gifgas granatenMosterdgas

De meeste projectielen die in het Houthulst-bos liggen opgeslagen, bevatten mosterdgas. Ze dateren alle uit de Eerste Wereldoorlog. Ze zijn, zoals luitenant-kolonel Naeyaert letterlijk zegt, 'heel dikwijls totaal opgeroest en ook nog van soms ongekende makelij'. Op de tekening rechts zijn Duitse gifgas granaten afgebeeld.

Het personeel, dat een gevarentoelage krijgt van circa 25 euro per dag, heeft speciale gaspakken. Via een slang aan dat pak worden zij op een centrale ademluchtcentrale aangesloten. In granaten die met vloeibaar gas zijn gevuld, boren zij op afstand een gat. Bij de granaten met een vaste chemische lading, zagen zij een stuk weg. Robots zuigen dan de gevaarlijke lading weg.

Uitblaasmuur

Mocht er toch een explosie plaatsvinden, dan zal hopelijk slechts een van de wanden (een tevoren geprepareerde 'uitblaasmuur') van het vertrek het begeven, zodat de kracht van de explosie kan worden gericht en geleid. Binnen twee seconden moet een watergordijn de ontstane gifwolk neerslaan.

Deze werkwijze is nog nooit ergens anders beproefd. De Belgen spreken zelf van een 'wereldprimeur qua concept en veiligheid'. Luitenant-kolonel De Vuyst bezweert dat 'niets van zo'n explosie buiten het militaire terrein zal komen'. "Men gaat het alleen hóren", voegt hij er aan toe.


  De dood wacht geduldig aan het Belgische strand.

  De verschrikking van Houthulst.

  Naar de voorpagina van de Erfenis van de Groote Oorlog