Politieke prent Albert Hahn

Gansch het raderwerk staat stil
als uw machtige arm het wil

Voorpagina socialistische krant Het Volk met de oproep tot een algemene spoorwegstaking.

Albert Hahn, 1903