next picture:

German monarchists listen to speeches. Behind them castle 'Huis Doorn' /
Duitse monarchisten luisteren naar toespraken. Achter hen kasteel Huis Doorn

Picture: Piet den Blanken