next picture:

Disarmement of German infantry troops who fled across the border to the Netherlands /
Het ontwapenen van Duitse infanterie troepen die over de grens naar Nederland waren gevlucht.