next picture:

Dutch navy is going to blow up a mine that has washed ashore /
Marinemensen brengen alles in gereedheid om een aangespoelde mijn op te blazen