Back to the story

An army-chaplain holding a sermon on a farmyard in the southern province of Brabant /
Een veldprediker tijdens een toespraak tot officieren en manschappen van de Tweede Divisie op een Brabants boerenerf. Let op de enigszins terughoudende belangstelling van de boer in de deuropening en van andere ongetwijfeld rooms-katholieke plattelanders rechts achter. Het nog net zichtbare gedrang doet vermoeden dat er heel wat meer publiek was, dan de foto foto laat zien.