Voordracht voor het IJzeren Kruis Eerste Klasse

Soldaat 1e klasse (Vrijwilliger) Hitler, Derde Compagnie

IJzeren Kruis Eerste KlasseHitler heeft sedert het begin van de Oorlog bij het regiment gediend en heeft zich schitterend gehouden in alle gevechten waaraan hij deelnam.

Als koerier legde hij zowel in de open als in de loopgraven-strijd voorbeeldige koelbloedigheid en moed aan de dag en hij was altijd bereid als vrijwilliger de orders in de moeilijkste posities en met groot gevaar voor zijn leven over te brengen.

Nadat alle verbindingen in een kritieke situatie afgesneden waren, was het aan Hitlers onvermoeibare en zelfopofferende activiteit te danken, dat ondanks alle moeilijkheden, belangrijke boodschappen werden overgebracht.

Hitler ontving het IJzeren Kruis (Tweede Klasse) voor dapper gedrag in de Slag van Wytschaete op 2 december 1914. Ik acht hem volmaakt waardig, door het IJzeren Kruis (Eerste Klasse) onderscheiden te worden.