Volgende / Next

The feared telegram - "Deeply regret to inform you... /
Het gevreesde telegram - "Met grote spijt moet ik U meedelen...