Terug naar het artikel / Back to the article

The famous Cloth Hall and the Cathedral in Ypres in 1917 /
De beroemde Lakenhal en de kathedraal in Ieper in 1917