Clicking on this blue square gives you correct entrance into The Heritage of the Great War - to the FrontpageDE ERFENIS VAN DE GROOTE OORLOGClicking on this blue square gives you correct entrance into The Heritage of the Great War - to the Frontpage
Clicking on this blue line gives you correct entrance into The Heritage of the Great War - to the Frontpage

`Belgische soldaten in kamp Beverloo vlak voor de Eerste Wereldoorlog

StarBelgische soldaten in kamp Beverlo vlak voor het uitbreken van het Groote Oorlog 

Soldaten uit Beverlo


  Door Rob Ruggenberg

(met medewerking van )

Belgische soldaten vertrekken naar het frontToen de Groote Oorlog uitbrak was het Kamp van Beverlo (bij Leopoldsburg) een van de grootste en modernste militaire kampen van Europa. Er waren kazernes voor 40.000 soldaten en stallen voor 4.000 paarden. In augustus 1914 stroomde het kamp leeg: alle soldaten trokken ten oorlog: foto rechts.

Tallozen sneuvelden, anderen raakten gewond, soms invalide voor het leven. Het droeve lied Er zijn soldaten uit Beverlo vertrokken... vertelt daarover.

We brengen hier de versie van dit anti-oorlogslied zoals het in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd uitgevoerd door het Belgische theater kollektief Internationale Nieuwe Scene.

Nadat in 1914 alle Belgische soldaten uit Beverlo waren vertrokken, bleef het kamp een rol spelen. De Duitsers namen het in gebruik. Zij experimenteerden er met chloorgas (ze pasten dit gas nadien toe aan de IJzer, waarbij veel soldaten het leven verloren).

Beverlo is in België een begrip gebleven. Nog altijd ligt er het grootste Belgische garnizoen.

Invalide soldaat

Het lied over de invalide veteraan uit Beverlo paste naadloos in het repertoire van de rebelse Internationale Nieuwe Scene. In navolging van Dario Fo en aangevoerd door Jan Decleir, grepen de artisten terug naar oude volksliedjes en ballades. Hun verzetsliederen gingen voor in een nieuwe klassenstrijd en predikten haat tegen het kapitaal.

Het Beverlo-lied werd onnavolgbaar gezongen door Wannes Vandevelde. Een gewone soldaat wordt 'als een beest' naar het front gejaagd en als hij op houten krukken terugkeert, krijgt hij te weinig om van te leven en lijdt hij honger. De rijk geworden fabrikanten keren de bedelende veteraan de rug toe.

Die situatie was overigens zeker niet verzonnen. In alle landen die oorlog hadden gevoerd verdween snel de belangstelling voor degenen die gewond waren teruggekeerd. Zie ook de tekening rechts, van de hand van de Duitse veteraan George Grosz.

Het enige optimisme is te vinden in de onderlinge solidariteit.

  Klik op dit driehoekje om de uitvoering door de Internationale Nieuwe Scene te beluisteren.

 

The Hero, drawing George Grosz

StarDe Held, tekening van  
   George Grosz, 1936

Hieronder de volledige tekst van het Beverlo-lied.


...de patroons voor wier geld ik heb gevochten gaven me geen cent toen ik er om vroeg...

Er zijn soldaten uit
Beverlo vertrokken


StarDe Internationale Nieuwe Scene zingt
    'Beverlo'. Links Wannes Vandevelde

 

Er zijn soldaten uit Beverlo vertrokken.
Ze zijn als beesten naar 't front gedreven.
Ze zijn als beesten naar 't front gedreven,
naar 't schaamteloos kerkhof van onze jeugd.

't Was in de winter, het ijs lag op de vlakte.
Mijn beide voeten zijn er bevroren.
Mijn beide voeten zijn er bevroren,
ik werd vervoerd naar een hospitaal.

Laat ons feesten, optimisten, dierelomleine, dierelomla.

Mijn beide voeten heeft men mij afgenomen.
Twee houten krukken heb 'k gekregen.
Twee houten krukken heb 'k gekregen,
en 'k werd naar het ouderhuis gestuurd.

Laat ons feesten, optimisten, dierelomleine, dierelomla.

Men heeft mij ook nog een staatspensioen gegeven,
van een paar centen, te weinig om te leven.
Zo word ik nu naar de bedelstaf gedreven
om niet te kreperen van hongersnood.

Laat ons feesten, optimisten, dierelomleine, dierelomla.

Ik heb door tal van landen gezworven,
en af en toe wat medelij verworven,
maar de patroons voor wier geld ik heb gevochten
gaven me geen cent toen ik er om vroeg.
Maar de patroons voor wier geld ik heb gevochten
gaven me geen cent toen ik er om vroeg.

Laat ons feesten, optimisten, dierelomleine, dierelomla.StarBelgische soldaten in Kamp Beverloo, 1913


   Meer liedjes uit en over de Eerste Wereldoorlog op onze muziekpagina (Engelstalig)

   Terug naar de voorpagina van de 'De Erfenis van de Groote Oorlog'