Volgende / Next

AAN DE BELGISCHE GRENS - "Weer is een Belg, die over de grens naar Nederland wilde vluchten, in het electrische prikkeldraad blijven hangen en door den stroom gedood. (Krantenbericht van iederen dag).

( Albert Hahn - 1915)