next picture:

...marching in toy-soldier uniforms, Prussian blue, in boots and with bearskins and spurs and banners... /
...marcherend in het uniform van speelgoedsoldaten, Pruisisch blauw, laarzen, kolbakken en sporen en banieren...

Picture: Piet den Blanken