next picture:

Bringing flowers to the grave. The man in black (in the second row) is Knut Wissenbach /
Bloemen voor op het graf. De man in het zwart, in de tweede rij, is Knut Wissenbach

Picture: Piet den Blanken