next picture:

Dutch queen Wilhelmina on horseback, observing a military exercise /
Wilhelmina te paard bij een oefening. Het gevolg bestaat uit (vanaf links): C. A. Baron Bentinck, opperstalmeester; A. J. Juckema van Burmania Barones Rengers, hofdame; generaal-majoor R. J. Graaf Schimmelpenninck, adjudant van de koningin; en eerste luitenant jhr. C. L. H. Quarles van Ufford, ordonnans-officier.