next picture:

Laying mines in Dutch coastal waters /
Het leggen van mijnen in de kustwateren